Vyberte si z několika forem vstupů na zahraniční trhy

.

Licenční obchody – licence znamená poskytnutí povolení k činnosti, která je v opačném případě zakázaná. To znamená, že firma poskytne jinému subjektu práva k nehmotným statkům, které mohou být tímto subjektem využity například při výrobě produktu chráněného patentem.
Licenci firma poskytuje v následujících případech:
·         nemá možnost zavést výrobu svých produktů také v zahraničí,
·         existují bariéry, které neumožňují přímý vývoz produktů,
·         trh zahraniční země je politicky nestabilní nebo příliš malý, aby se vyplatilo investovat do vybudování vlastní výrobní linky,
·         prodej práv k průmyslovému vlastnictví je spojený s určitým výhodným kooperačním vývozem…
Firmy naopak licence nakupují v následujících případech:
·         zahraniční patenty jsou mnohem lepší, než které by dokázali vyvinout,
·         část vyráběných produktů má patent na zahraničním trhu,
·         na spotřebním trhu jsou velice nízké marže, tudíž se vyplatí prodávat a nakupovat patenty.
uložení peněz
Výrobní kooperace –jedná se o to, že je výrobní program rozdělený mezi výrobce z různých zemí, čímž ale nedojde k jejich kapitálovému propojení. Využívají se tak rozdíly v nákladovosti jednotlivých komponentů či finálních produktů, v tom, že někteří výrobci disponují výzkumně-vývojovými kapacity, díky čemuž mohou dosahovat snižování celkových nákladů, což umožní realizaci výrobků za konkurenceschopné ceny pro světový trh. Rovněž však může dojít ke zvýšení kvality.

.

Franchising –franšízer na základě smlouvy opravňuje jednotlivé franšízanty k tomu, aby užívali jeho obchodní jméno či ochrannou známku ve své společnosti, poskytuje jim know-how, vlastní systém řízení, prodejní i technickou pomoc… a franšízant se zavazuje platit stanovenou odměnu.

Smlouvy o řízení –jedná se o zvláštní smluvní vztah, na jehož základě dochází k poskytování řídících znalostí a manažerů. Jedná se tedy o přenos určité osvědčené koncepce řízení do zahraničí. Odměna může být stanovená jako procento z obratu, podíl na zisku či právo na akcicích.
ruka s razítkem
Zušlechťovací operace –jejich cílem a podstatou je zpracování různých surovin či materiálů do vyššího stupně (například až do formy hotového produktu). Důvodem přenechání těchto operací jsou zejména nižší náklady, které může zahraničí poskytovat.

Vyberte si z několika forem vstupů na zahraniční trhy
5 (100%)2
.